Gamle roser – måske fra din oldemors tid!

Kunne du tænke dig, at være med til at finde roser og give oplysninger om roser, der måske kan blive udpeget til at være en del af en levende dansk kulturarv af roser, der har mange år på bagen og som har noget at fortælle os alle?
Ja, så har du muligheden nu, hvis du vil.

Prøv at læse med her.

I foreningen Roser i Danmark, er der nedsat en arbejdsgruppe, der de kommende år vil se om det kan lykkes at finde frem til og skabe en national samling af roser, der har stor kulturel og genetisk betydning i Danmark. Se mere om arbejdsgruppens arbejde ”her”

Vi vil se på de roser vi kender i de mange gode rosensamlinger her i landet, men også på roser, der står derude i gamle og nye haveanlæg, i parker, på kirkegårde og i levende hegn ude på landet.

Det hele skal gerne ende ud i en udpegning af et antal gode roser, der dels placeres et centralt sted ud fra de bedste bevarelsestanker og gerne ud fra en videnskabelig driftsform; og i en række kopisamlinger af dele af denne samling bl.a. hos de eksisterende samlinger, ved museer med videre.

Inspirationen til det hele stammer fra Sverige (det kan du læse om ”her”). Det gør det også, når  vi spørger om du vil være med, hvis du har eller kender til en rose, du tænker kunne være et muligt emne til den nationale samling.

I Sverige havde folkene bag et lignende projekt om kulturarvsroser stor succes med at finde roser udenfor samlingerne i private haver m.v. (Deres projekt er beskrevet i bogen ”Rosarven i nationella genbanken” Se her) De fik  faktisk viden om 13.000 roser, valgte at afprøve omkring  5000 roser og ud af dem blev der udvalgt 331 roser som en del af den nationale samling. Hele 169 af disse roser var ikke kendte i forvejen.

Måske er vildkårende anderledes i Danmark i forhold til Sverige for at finde roser, men det er også det vi gerne vil afprøve. Vi tror på, at der kan findes sådanne roser også hos os.

Hvad søger vi?

Det er ikke de helt nye roser, vi tænker som interessante, men roser, der mindst har 50 år på bagen (altså fra før 1970) og som har stået plantet siden ( men de kan godt være flyttet fra en have til en anden) ude i miljøet. Det er derfor vi kalder projektet ”Gamle roser – måske fra din oldemors tid!”

Side 2

Vi opererer med 4 kategorier, vi håber at finde:

  • Ukendte roser” – ikke forædlet af mennesker, men gennem naturens egne processer (hybrider, sport (spontan mutation på en rose, der ændrer rosen), frøplanter)
  • ”Glemte roser” – der tidligere har været i handelen, men er udgået og glemt (men nu ”genfundet” ved din hjælp)
  • ”Ukendte sorter” – hobbyforædlet (måske af din oldemor?)
  • ”Kendte roser” – plantet før 1970 (hvordan klarer de sig ude i miljøet)

Hvad vil vi gerne, at du gør, hvis du har en rose, du tænker, der kan være kandidat?

Der er lidt arbejde for dig, dels vil vi gerne have at du besvare nogle spørgsmål om rosen og at du også fotograferer rosen. Du kan se her, hvad vi gerne vil have svar på, og hvad vi gerne vil have fotos af:

OPLYSNINGER PÅ SKRIFT OM ROSEN:

1.Rosens navn og alder:
1.1 Hvad bliver rosen kaldt, hvis den bliver kaldt noget?
1.2 Hvor gammel er rosen mon?

2. Lokalitet, ejerskab:
2.1 Hvor står rosen, adresse (eller sted, hvis den står et andet mere udefinerligt sted – kunne være i et markhegn, en skov, en park, en kirkegård mm)?:
2.2 Ved du om  rosen har stået på lokaliteten altid?
Hvis nej, hvor har den så stået, hvis det er kendt (gerne adresse eller sted):
2.3 Hvem ejer rosen:
Mobilnummer/mail til ejer, hvis vi må kontakte:

3. Rosens karakter:
3.1 Hvilken vækstform er rosen (busk eller klatrerose mm.)
3.2 Ca. størrelse (bredde x højde)?

4. Rosens stand:
4.1 I hvilken stand er rosen (ser robust ud, er noget svag eller hvad den nu kan beskrives som)?
*Selvom standen måske ikke er helt god, kan rosen godt have interesse, den kan jo stå på et dårligt sted og ikke været passet i mangfoldige år.

5. Andet du synes, der skal  bemærkes om rosen, herunder rosens historie, sådan som du kender den:

Nyt fra arbejdsgruppen for: Projekt Kulturarvsroser i Danmark

Introduktion & skitse for en mulig kommende national dansk samling af kulturarvsroser. Samlingen ønskes skabt i et samarbejde mellem rosenvenner-fagfolk- forskningsmiljøer – kulturinstitutioner og (måske) staten. Projektet, der kun er i sin vorden, er startet af foreningen Roser i Danmark efter inspiration fra et lignende svensk projekt beskrevet f.eks. i den svenske bog ”Rosarvet i
Læs mere