Bestyrelsen

Valgt på ordinær generalforsamling den 17. marts 2019:

Formand
Inger Schierning
Mail: info@roseridanmark.dk

Næstformand og sekretær Lise Færch

Bestyrelsesmedlem Torben Sander

Kasserer
Margrethe Franck