Bestyrelsen

Valgt på ordinær generalforsamling den 17. marts 2019 for 2 år:

Formand
Inger Schierning
Mail: rosenselskabet@gmail.com

Næstformand Lise Færch

Bestyrelsesmedlem Torben Sander

Kasserer
Margrethe Franck
Mail: rosenselskabet@gmail.com