Praktisk information

Indlæg på Det Danske Rosenselskab
Indlæg modtages gerne, det kan være større eller mindre artikler, efterlysninger, spørgsmål eller andet.
Ethvert indlæg sendes til rosenselskabet@gmail.com,
Se yderligere oplysninger og forfattervejledning her
Kontakt evt. redaktøren på rosenselskabet@gmail.com.

Annoncering eller sponsorater
Kontakt: rosenselskabet@gmail.com

Medlemskab
Medlemskab af Det Danske Rosenselskab kan opnås via knappe ”Bliv medlem”.
Medlemskabet giver adgang til at læse fagartikler, låne materiale fra biblioteket mv.
Prisen for medlemskab fastsættes på en kommende generalforsamling.

Ophør af medlemskab
Ønskes medlemskabet ikke forlænget, skal udmeldelse ske inden udgangen af kalenderåret.
Send en mail til: rosenselskabet@gmail.com, HUSK at angive medlemsnummer.

Biblioteket
Biblioteket er under opbygning.