Forfattervejledning

Indlæg til Roser i Danmark!

Herunder følger nogle få retningslinjer for udformning af manuskripter – jo mindre vi i redaktionen behøver at ændre for at gøre manuskripterne klar,  jo mindre er risikoen for, at der sker fejl. Redaktionen er berettiget til at redigere materialet. Ved omfattende ændringer vil forfatteren blive kontaktet.

Manuskripter modtages som vedhæftede filer på e-mail. Brug så få koder og formateringer som muligt. Undgå tvunget linjeskift og benyt ikke indryk ved nyt afsnit.
Ellers er det bare at skrive løs.

Skrifttype
Overskrifter skrives med fed f.eks.: Mine yndlingsroser. Titler (bøger, film m.m.) skrives med kursiv og uden anførselstegn f.eks.: Gamle roser i nye haver. Fremhævelser i teksten skrives med kursiv eller evt. fed skrift.

Rosennavne (og andre botaniske navne)
Sorter skrives med enkelt anførselstegn f.eks.: ‘Ingrid Bergman’

Arter skrives med kursiv. Den første del af navnet (slægtsbetegnelsen) skrives med stort forbogstav og anden del (artsbetegnelsen) med lille forbogstav f.eks.: Rosa canina

Artshybrider, underarter, varieteter og former skrives delvist med kursiv delvist med normal skrift (x, ssp., var., f.) f.eks.: Rosa x alba, Rosa canina ssp. dumetorum, Rosa pimpinellifolia var. altaica og Rosa roxburghii f. normalis

Litteraturlister og noter
I litteraturlister angives forfatter, titel, trykkested og trykkeår som følgende eks.: Petersen, Valdemar: Gamle roser i nye haver. De Danske Haveselskaber, København 1989.

Ved brug af noter angives de i teksten som et højtsiddende tal og i notelisten som tallet efterfulgt af punktum f.eks.: mmm mmmm 3 og 3. nnnnn nn nnn

Illustrationer
Tegninger og fotografier modtages som illustrationer. Fotografier skal helst være digitale billeder i JPEG format på min. 1 Mb.