Formandens beretning / Generalforsamling

Formand Inger Schiernings beretning ved generalforsamling 17. marts 2019.

2018 var året, hvor Det Danske Rosenselskab gennemførte en rosernes verdenskongres over hele 3 uger med pre- og postture rundt i Danmark og Sydsverige.

Otte år var der gået, fra opfordringen kom en dag i maj måned 2010 fra Wonderful Copenhagens kongresbureau med tilbud om hjælp til at udarbejde et bud på en international verdenskongres / en World Rose Convention under World Federation of Rose Societies (WFRS).

Den 7-dage lange kongres foregik i København fra 28. juni til 4. juli 2018 på Tivoli Hotel & Congres Center (TCC), hvor alle kongressens foredrag og møder blev holdt. Byen København skrev støttebrev til buddet med invitation til, at vi kunne holde åbnings-ceremonien i den smukke Rådhushal ved en reception med et glas vin og de berømte Rådhuspandekager. Plænerne foran Rosenborg Slot var ramme om en spektakulær udstilling af duftroser, sponsoreret af Kordes, Tantau, Austin og Poulsen Roser. Deltagerne kunne vælge den smukkeste og den bedst duftende rose. De roser, som fik flest stemmer, blev annonceret den følgende dag i Valby Rosenhave, hvor vi fejrede 50-års jubilæum for WFRS med dåb af den dejlige gyldne ’Friendship Forever’ fra Roses-Forever, og 25-års jubilæum for DRS med dåb af en smuk hvid rose: ’Rosarians Rose’ fra Poulsen Roser.

Søndag den 1. juli, som også var Rosens Dag, var der planlagt heldagstur til Nordsjælland. Første stop var Fredensborg Slot, hvor Ghita Nørby døbte en rose ’Prins Henrik’. Det var en orange gylden rose skabt af Rosa Eskelund, Roses-Forever.

Tre år tidligere i 2015 havde HKH Prins Henrik selv valgt denne rose og aftalen var, at han ville navngive rosen og læse et digt når vi besøgte Fredensborg Slot den 1. juli. Desværre blev det ikke muligt. I samarbejde med Kongehuset lykkedes det at få H.M. Dronningens positive svar på mit forslag om, at Ghita Nørby døbte Prins Henriks rose, og at Ghita samtidigt læste nogle af Prins Henriks dejlige digte foran de mange gæster.

Mandag, tirsdag og onsdag 2. til 4. juli var der spændende foredrag på TCC om roser i fortid, nutid og fremtid, og om eftermiddagen busture i og omkring hovedstaden til spændende private haver, hvor ejerne bød indenfor og fortalte om havens tilblivelse.

Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, og deltagernes glæde og begejstring var tydelig. Det fremgik af de mange takkebreve og RosenNyt nr. 3.18, som blev et temahæfte om kongressen.

Jeg skrev i efteråret en omfattende epilog på 10 A-4 sider, som detaljeret beskriver den kæmpe indsats og det store arbejde, som blev leveret af Local Organising Committee (LOC WRC2018) igennem en lang årrække. Med 620 deltagere fra 34 lande kunne meget være gået galt.

Det gjorde det ikke.

Vore egne medlemmer viste stort ansvar, og som gode værter gav de en hånd med, hvor der opstod behov. The Meeting Planners, vores professionelle kongresbureau, var fulde af lovord for det sammenhold, og den konduite, som vore medlemmer udviste i de spidsbelastede situationer, som uundgåeligt opstår, med så mange deltagere ved et så omfattende og ambitiøst program som 18. WRC ”A Fairy Tale of Roses” Copenhagen 2018.

Det Danske Rosenselskab kom på rosernes verdenskort som aldrig før. Mange fotos og videoer med begejstrede ord blev delt igen og igen på sociale medier over hele den globale rosenverden.

Det første samlede værk om dansk rosenhistorie siden seneste istid, blev udgivet til kongressen.  ”The History of the Rose in Denmark” af roseneksperten Torben Thim, om hjemmehørende rosenarter, danske forædlere og rosenhaver. Bogen åbnede for international erkendelse af Danmarks store betydning for rosendyrkningen.

Bogen blev på 320 sider – dobbelt så mange som oprindeligt tænkt. Regning til oversættelse og tryk steg tilsvarende. DRS valgte at indgå en aftale med Torben Thim om hjælp til oversættelsen til engelsk. Modydelsen blev en aftale om, at alle vore rosenkredse kunne få Torben ud og holde foredrag indenfor de næste 2 år uden at skulle bekymre sig om økonomien. Oversættelsen blev finansieret over WRC2018 budgettet. Vi fik sikkerhed i det antal bøger som modsvarede udlægget, og rosenkredse fik 6 mdr. til at få en aftale på plads med Torben Thim.

Salg af bogen gik over al forventning og snart kunne Torben tilbagebetale godt halvparten af DRS udlæg. Hvis ikke kasserer og jeg med opbakning i bestyrelsen havde indgået den aftale om foredrag den 5. august 2018, så havde vi ikke kunnet tilbyde vore rosenkredse foredraget, som jo blev finansieret af et overskud på WRC2018.

For 2 mdr. siden fik jeg en opfordring om at indstille 18. WRC ”A Fairy Tale of Roses” til en Københavns Kongres & Event Award 2019, som den bedste internationale kongres i 2018 indenfor 3 mulige kategorier:

  1. Årets vært for en Sports event: lå ikke lige for😉
  2. Årets vært 2018 for den succesfulde kongres, der har skabt: Nye partnerskaber og netværk
  3. Årets vært for den succesfulde kongres, der har skabt: Profilering af Fagfelt og Styrkeposition

I alt 160 kongresværter2018 blev opfordret til at deltage. Der nomineres 3 kongresser i hver kategori. Vinderne afsløres på KBH Rådhus den 30. april.

Nye partnerskaber og netværk forekom som mest oplagt for vores kongres, og tanken om måske at blive nomineret til en så prestigefyldt pris, fik mig i gang.

Den største udfordring var, at der KUN måtte bruges 600 ord til at besvare de stillede spørgsmål. Minimum 3 af de 5 spørgsmål skule besvares.

Den omfattende research, som opgaven medførte, gav mulighed for også at byde på den kongres, der har skabt Profilering af Fagfelt og Styrkeposition.

KONGRES 18TH World Rose Convention – WRC2018

Tema: ‘A Fairytale of Roses´

HKH Kronprinsesse Mary som Protektrice for kongressen

FORENING/ORGANISATION World Federation of Rose Societies
ORGANISATION Det Danske Rosenselskab
ANTAL DELTAGERE 620
AFHOLDELSESSTED Tivoli Congress Center samt haver i Danmark og Sydsverige
DATOER Fulde event 21. juni-11. juli 2018. Kongresdagene 28.juni – 4.juli 2018
INDSTILLES TIL Årets vært for den succesfulde kongres, der har skabt: Profilering af Fagfelt og Styrkeposition
INDSTILLING AF Inger Schierning
MAIL is@rosenselskabet.dk
BEGRUNDELSE (max 600 ord)

Ad.1 – International opmærksomhed på danske kompetencer/løsninger

WRC havde aldrig før været afholdt i Norden. Fra 2013-2018 anvendtes samtlige internationale rosenkonferencer til at promovere WRC2018 og danske kompetencer/løsninger indenfor rosendyrkning. Under kongressen markerede Danmark sig særligt både hvad angår forskning, forædling og bæredygtighed:

1.      Til kongressen blev det første samlede værk om dansk rosenhistorie siden seneste istid udgivet: ”The History of the Rose in Denmark”, af roseneksperten Torben Thim, om hjemmehørende rosenarter, danske forædlere og rosenhaver. Bogen åbnede for international anerkendelse af Danmarks store betydning for rosendyrkningen.

2.      Det videnskabelige program præsenterede en serie foredrag om nordiske dyrkningsmetoder. 3 danske foredrag omhandlede rosens historie i Danmark, forskning vedrørende dyrkning med mycorrhiza, samt dyrkning af roser uden brug af sprøjtemidler.

3.      Hele Danmark var vært. 8 offentlige haver og 5 private haver i hovedstadsregionen fremviste danske løsninger indenfor rosendyrkning. Yderligere 20 offentlige og private haver i Danmark og Sydsverige besøgtes ifm pre-and posttours. Internationale rosenfolk har efterfølgende ytret ønske om at planlægge rosen -/haverejser til Danmark.

Ad.3. Kongressen har medvirket til at få indsatsområdet på den politiske dagsorden

1.      Dele af WRC2018 foregik i tæt samarbejde med Københavns Kommune. Som resultat er roser igen prioriteret som et værdifuldt indslag i kommunal, regional og national havekultur. Blandt andet ved genetableringen af den årlige rosenkåring i Valbyparken.

2.      Samarbejde med Københavns Kommune, Miljøministeriet, Danske Havecentre og Den Europæiske Landbrugsfond om etablering af ny rosenafprøvningshave med fokus på sunde roser i Valbyparken med åbning ifm. WRC2018.

Ad.4. Inddragelse/aktiviteter for borgerne.

1.      Udstillingen ’Roser i Kunst og Kultur’, indeholdende patchwork og maleri i verdensklasse blev opsat i Københavns Rådhushal, der samtidigt dannede ramme om ’The Danish Floral Art Championship’ i samarbejde med Interflora. Begge begivenheder var under kongressen åben for byens borgere.

2.      Rosenkåring på Rosenborg Slotsholm efter aftalekontrakt med Slots- og kulturstyrelsen.  1100 duftroser i 5 store bede blev bedømt af internationale rosendommere. Byens borgere havde efterfølgende adgang til rosenbedene.

AD.5. Promovere/booste dansk viden og løsninger internationalt

1.      Det lykkedes at skaffe fondsmidler til arbejdet i rosernes heftigste genbank i Gerlevparken med to, på verdensplan, helt unikke rosarier. Disse blev med begejstring besøgt af de delegerede:

A.       Samling på 3000 af Valdemar Petersens historiske roser. En del af grundlaget for genetablering af rosarier i Europa bombet under 2. verdenskrig.

B.      En samling af 150 forskellige Poulsen Roser, som viser 100 års forædlingsarbejde gennem fire generationer.

Rosenhaven i Gerlevparken er af så stor betydning, at der arbejdes på, inden for en kort årrække, at etablere et videncenter med forskning i rosendyrkning.

2.      Det videnskabelige program tilbød nordiske foredrag om dyrkningsmetoder i regionen. 3 danske abstracts med efterfølgende foredrag omhandlede hhv. Rosens historie i Danmark, et dansk videnskabeligt studie af dyrkning med mycorrhiza samt danske dyrkningsmetoder af sunde roser uden brug af sprøjtemidler.

A.     Succes målt i forhold til opstillede mål.

Kongressen høstede stor international anerkendelse. Målet var 600 deltagere. Budgettet gav et beskedent overskud. Det Danske Rosenselskabs mål og visioner blev fuldt ud indfriet herunder:

·         At udbrede kendskab til roser og rosendyrkning i Danmark, i Norden og i hele den globale rosenverden.

·         At skabe nye kontakter og venskaber over landegrænser blandt rosenelskere

·         Bringe ny viden igennem kongressens foredrag

·         Skabe et solidt fundament for fremtidig interesse for roserne

·         Nå nye målgrupper via omtale i presse og sociale medier

·         Sætte fokus på Det Danske Rosenselskabs arbejde

B. Engagement for at få kongressen til København

Et omfattende bud- og præsentationsmateriale blev, sammen med Wonderful Copenhagen, produceret. Det Danske Rosenselskab anvendte dets mangeårige og nære relationer med en række ledende skikkelser i de internationale rosenforeninger til at sikre intens lobbying for at vinde værtskabet for kongressen.

KONGRES 18TH World Rose Convention – WRC2018

Tema: ‘A Fairytale of Roses’

HKH Kronprinsesse Mary som protektrice for kongressen

FORENING/ORGANISATION World Federation of Rose Societies (WFRS)
ORGANISATION Det Danske Rosenselskab (DRS)
ANTAL DELTAGERE 620 fra 34 lande fordelt på 5 verdensdele
AFHOLDELSESSTED Tivoli Congress Center samt haver i Danmark og Sydsverige
DATOER Fulde event 21. juni-11. juli 2018. Kongresdagene 28. juni – 4.juli 2018
INDSTILLES TIL Årets vært for den succesfulde kongres, der har skabt: Nye partnerskaber og netværk
INDSTILLING AF Inger Schierning
MAIL is@rosenselskabet.dk
BEGRUNDELSE (max 600 ord)

Ad 1: Involveret utraditionelle eller nye partnere i eller uden for fagfeltet:

1.      Kongehuset v/H.M. Dronningen og H.K.H Prinsgemalen: Udvælgelse af en rose tilegnet Prinsgemalen (som Prinsgemalen selv havde udvalgt) samt rosendåben udført af Ghita Nørby på Fredensborg Slot. Fremvisning af slotshaverne på Gråsten, Marselisborg og Fredensborg.

2.      Københavns Kommune: Udendørs kongresfrokost i Valbyparken samt etablering af nordiske kulturarvsrosenbede.

3.      Københavns Kommune og det danske kunstmiljø: Udstillingen ’Roser i Kunst og Kultur’, indeholdende patchwork og maleri i verdensklasse i Københavns Rådhushal under kongressen.

4.      Interflora: Afholdelse af ’The Danish Floral Art Championship’ på Rådhuset

5.      Slots-og Kulturstyrelsen: Rosenkåring på Rosenborg Slot samt fremvisning på Bernstorff/Dr. Loises Rosenhave.

6.      PostNord: Design af postkort samt frimærkeserie med roser fotograferet i Danmark.  Kort med frimærke i kongrestaskerne.

Ad 2: Inddraget eller lavet aktiviteter for relevante fag/interesse/vidensmiljøer

1.      Udvidelse af samarbejdet med leverandører, der anvender bæredygtige produkter til fremme af sunde roser. Et abstract omhandlede miljøsikker anvendelse af naturprodukter til at fremme et stærkt /sundt rodnet for roser. Se AD.4.

Ad 3: Internationale partnerskaber eller netværk/bestyrelsesposter

1.      DRS formanden, Inger Schierning, har med frivillige og LOC utrætteligt arbejdet for at planlægge og eksekvere WRC2018, som for første gang afholdtes i Norden. Som resultat blev hun valgt ind i WFRS bestyrelse som Vicepræsident med sæde og indflydelse/ansvar for Nordeuropa.

2.      En international afprøvningshave er netop anlagt i Hartfordshire, UK af en WRC2018 delegat. Det er lykkedes DRS at anbefale en række danske afprøvningsroser til denne have.

Ad. 4. nye nationale partnerskaber eller netværk

1.    med Poulsen Roser – verdens største rosenproducent. Leverede konvention rosen og ’Rosarians Rose’ DRS 25-års jubilæum

2.    med Eskelund Roser – forædling af 3 roser til WRC2018, WFRS 50-års jubilæumsrose, ’Friendship Forever’, ’Prins Henrik’ og ’Inger Forever’.

3.    med Københavns Kommune om etablering af blivende duftrosenbede med roserne fra udstillingen af Roser på Rosenborg i Valbyparken.

4.    med Haveselskabet om nyt rosenanlæg i Frederiksberg Have

5.    med Gentofte Kommune om nyt rosenanlæg v/Øregårdsmuseum

6.    med Mariager Kommune – etablering af Rosarium, der nu omtales verden over.

7.    med Gerlevparken – arbejdes på, inden for en kort årrække, at etablere et videncenter med forskning i rosendyrking/forædling/planteværn.

8.    med Miljøministeriet, Den Europæiske Landbrugsfond, LDP2020, Københavns Kommune, Danske Havecentre samt Danske Planteskoler om etablering af rosenafprøvningshave/Temahave2 i Valbyparken med fokus på dyrkningsmetoder af sunde roser uden brug af sprøjtemidler i bestræbelserne for optimalt økologisk miljø omkring rosenforædling/produktion,

Ad 5: Introducerede nye initiativer i København, som skaber længerevarende værdi for videnmiljøerne/ fagfællesskabet/uddannelsesinstitutionerne/erhvervslivet og/eller borgerne

1.    Ny anvendelse af kommunikation til fagfællesskabet via redesignet www.

2.    Udgivelse af det første samlede værk om dansk rosenhistorie siden seneste istid: ”The History of the Rose in Denmark”, af roseneksperten Torben Thim, med 320 velillustrerede sider om hjemmehørende rosenarter, danske forædlere og rosenhaver. Bogen åbnede for international anerkendelse af Danmarks store betydning for rosendyrkningen.

3.    Genetableringen af Københavns Kommunes årlige rosenkåring i Valbyparken

4.    Ny rose udvalgt og døbt ved navn ’Prins Henrik’.

5.    De mange haveanlæg (nævnt i Ad.4.)

6.    Se AD.4. punkt 8.

A. Kongressen høstede stor international anerkendelse. Målet var 600 deltagere. Budgettet gav et beskedent overskud. 16 abstracts/foredrag. Det Danske Rosenselskab’s mål og visioner blev fuldt indfriet, herunder:

1.    Udbrede kendskab til roser og rosendyrkning i Danmark, i Norden og i hele den globale rosenverden.

2.    Skabe nye kontakter og venskaber over landegrænser

3.    Bringe ny viden igennem kongressens foredrag

4.    Skabe solidt fundament for fremtidig interesse for roserne

5.    Nå nye målgrupper via presse og sociale medier

6.    Sætte fokus på Det Danske Rosenselskabs arbejde

B. Et omfattende bud- og præsentationsmateriale blev produceret sammen med Wonderful Copenhagen. DRS anvendte dets nære relationer med ledende skikkelser i internationale rosenforeninger til at sikre intens lobbying og dermed vinde værtskabet for kongressen.

Som I vil se i Årsrapport for 2018, så endte vi på et overskud på WRC2018, og så er der endda fremført 50.000 kr. til dækning af udgifter til Årsmøde og GF-weekend 16/17 marts 2019.

  1. marts 2019

Inger Schierning