6. februar, 2023

Årets roser i Norden 2023

Siden 2009 har de tilknyttede foreninger i Nordisk Rosenselskab delt og publiceret deres valg af Årets Rose i deres medlemsblade og hjemmesider.

Nordisk Rosenselskab er en paraplyorganisation for de nordiske rosenforeninger i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Siden 1973 har de samarbejdet om at udbrede interessen og kendskabet til rosendyrkning i Norden.
Hvert andet år afholdes Nordisk Rosenweekend denne gang i Kalmar – det bliver en fest fordi vi samtidig fejrer Nordisk Rosenselskabs 50 års jubilæum.
Du kan læse meget mere her.

Valget af Årets Rose sker på forskellig måde. I Danmark har bestyrelsen udpeget en rosenprofil, som har valgt og skrevet om årets rose. I Norge var der 4 nominerede sorter og valget blev gennemført i en Facebookafstemning.