20. juni, 2024

World Rose News June 2024.

Vi har modtaget juni udgaven af World Rose News.

Administrende direktør Derek Lawrence skriver:
” I disse usikre tider har vi alle brug for noget positivt at fokusere på.
Som vi alle ved, er dyrkning af roser en vidunderlig hobby. Og det giver så meget mere, det holder os sunde og bidrager til vores fantastiske planets velbefindende.
Aldrig før har vi haft brug for havearbejde så meget som vi har i dag hvor vi stillet over for så mange udfordringer, såsom global opvarmning.

Det er mig en glæde at vedlægge det seneste nummer af ‘World Rose News’.
Redaktør Steve Jones har tryllet endnu en fantastisk udgave frem, som virkelig priser og fejrer rosernes store betydning verden over.

Vores flittige gruppe af vicepræsidenter præsenterer dybdegående rapporter fra deres forskellige regioner:
Ines Diaz de Licandro fremhæver de blomsterlige glæder skabt af entusiastiske sydamerikanske rosenelskere, hvor hun besøgte rosenudstillinger i Montevideo og Buenos Aires.
I sit hjemland Sydafrika mødte Vivienne Black hundredårige Gwen Fagan, som generøst delte sin enorme viden og erfaring om roser med andre rosendyrkere.
I New Zealand har Doug Grant set på de fantastiske sorter, som for nylig er blevet frigivet fra forædlerne her.”

Redaktøren Steve Jones skriver i sin spalte:
”Nu er det snart tid for Kalmar Regionskonferencen!
Jeg færdiggør denne udgave af World Rose News tidligt, så Susie og jeg kan deltage i konferencen og efter-turen, inden vi ender ved Rose Trials i Belfast, Nordirland.
Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig konferencen, er der stadig tid!
For mere information, besøg venligst hjemmesiden nordicroses2024.com.

Mit foto til denne udgave er ‘Anna de Diesbach’, en af mine yndlings roser. To planter pryder hver side af indkørselsporten, der fører til vores ejendom.”

God læsning af WRN, June 2024

ˈAnna de Diesbachˈ
13. juni, 2024

Nyhedsbrev Nr. 3 – 2024

I dette nyhedsbrev får du en oversigt over sommerens aktiviteter.
Ved de fleste af disse arrangementer vil der være repræsentanter fra foreningen Roser i Danmark, som vil kunne fortælle mere om det nye Rosenkulturarvsprojektet.
Se nærmere i kalenderen for tidspunkt, adresser og pris.

Under Rosenkulturarvsprojektet efterlyser vi information om Gamle Roser – måske fra din oldemors tid.
Læs mere i Nyhedsbrev Nr. 3 – 2024 og artiklerne på hjemmesiden.

Foto: Helle Nebelong

Vi ønsker jer en dejlig og blomsterrig sommer.

23. maj, 2024

BAON, maj 2024

Forside: ’Augustus Hartman’. Foto: Charles Quest-Ritson.

Her er den nye udgave af det fremragende, halvårlige e-magasin “By Any Other Name” (BAON) redigeret og produceret af Martin Stott og Charles Quest-Ritson for World Federation of Rose Societies.
De skriver i redaktørens note:
“Nogle af de spørgsmål, der besvares i denne nye udgave af BAON er:
Hvem var Mme Grégoire Staechelin?
Hvorfor er Rosa gallica ikke det rigtige navn?
Hvilken engelsk prinsesse skapte den bedste private rosenhave i Sverige?

Der er en fest for elskere af roser i denne udgave af BAON og især for elskere af gamle roser.
Dicksons og Cants – to af de mest historiske roseforædlere i Storbritannien – har forædlet deres sidste roser. Vi fejrer deres storhedsdage og de roser, de har skabt .

Glæd dig til en utroligt fascinerende beretning om at finde Rosa chinensis voksende vildt i bjergene i det sydvestlige Kina. Helga Brichet skriver:
“Det var et virkelig utroligt syn, en drøm. Jeg kneb mig selv i armen og kunne næsten ikke forstå vidunderet foran mig”.

God fornøjelse med læsning af denne udgave af BAON, og vi glæder os til at se mange venner i Kalmar i juli.”

Charles Quest-Ritson og Martin Stott.

Klik på linket https://bit.ly/BAON29
Eller klik på denne PDF

8. maj, 2024

Nyhedsbrev Nr. 2 – 2024

Foreningen Roser i Danmark har taget hul på et spændende projekt:
Kortlægningen af Kulturarvsroser i Danmark.
Projektet er endnu kun i sin vorden. Inspiration kommer fra Sverige, hvor man gennem 20 år har arbejdet med et lignende projekt, som er beskrevet i bogen ”Rosarvet i Nationella genbanken”.
Vores mål er – som i Sverige – at skabe en central samling, hvor de roser, der kvalificerer sig til at være kulturarvsroser placeres, samt at etablere en række mindre værtssamlinger rundt i landet.

Du kan læse nærmere i Nyhedsbrev Nr. 2 -2024

1. maj, 2024

Gamle roser – måske fra din oldemors tid!

Kunne du tænke dig, at være med til at finde roser og give oplysninger om roser, der måske kan blive udpeget til at være en del af en levende dansk kulturarv af roser, der har mange år på bagen og som har noget at fortælle os alle?
Ja, så har du muligheden nu, hvis du vil.

Prøv at læse med her.

I foreningen Roser i Danmark, er der nedsat en arbejdsgruppe, der de kommende år vil se om det kan lykkes at finde frem til og skabe en national samling af roser, der har stor kulturel og genetisk betydning i Danmark. Se mere om arbejdsgruppens arbejde ”her”

Vi vil se på de roser vi kender i de mange gode rosensamlinger her i landet, men også på roser, der står derude i gamle og nye haveanlæg, i parker, på kirkegårde og i levende hegn ude på landet.

Det hele skal gerne ende ud i en udpegning af et antal gode roser, der dels placeres et centralt sted ud fra de bedste bevarelsestanker og gerne ud fra en videnskabelig driftsform; og i en række kopisamlinger af dele af denne samling bl.a. hos de eksisterende samlinger, ved museer med videre.

Inspirationen til det hele stammer fra Sverige (det kan du læse om ”her”). Det gør det også, når  vi spørger om du vil være med, hvis du har eller kender til en rose, du tænker kunne være et muligt emne til den nationale samling.

I Sverige havde folkene bag et lignende projekt om kulturarvsroser stor succes med at finde roser udenfor samlingerne i private haver m.v. (Deres projekt er beskrevet i bogen ”Rosarven i nationella genbanken” Se her) De fik  faktisk viden om 13.000 roser, valgte at afprøve omkring  5000 roser og ud af dem blev der udvalgt 331 roser som en del af den nationale samling. Hele 169 af disse roser var ikke kendte i forvejen.

Måske er vildkårende anderledes i Danmark i forhold til Sverige for at finde roser, men det er også det vi gerne vil afprøve. Vi tror på, at der kan findes sådanne roser også hos os.

Hvad søger vi?

Det er ikke de helt nye roser, vi tænker som interessante, men roser, der mindst har 50 år på bagen (altså fra før 1970) og som har stået plantet siden ( men de kan godt være flyttet fra en have til en anden) ude i miljøet. Det er derfor vi kalder projektet ”Gamle roser – måske fra din oldemors tid!”

Side 2

Vi opererer med 4 kategorier, vi håber at finde:

  • Ukendte roser” – ikke forædlet af mennesker, men gennem naturens egne processer (hybrider, sport (spontan mutation på en rose, der ændrer rosen), frøplanter)
  • ”Glemte roser” – der tidligere har været i handelen, men er udgået og glemt (men nu ”genfundet” ved din hjælp)
  • ”Ukendte sorter” – hobbyforædlet (måske af din oldemor?)
  • ”Kendte roser” – plantet før 1970 (hvordan klarer de sig ude i miljøet)

Hvad vil vi gerne, at du gør, hvis du har en rose, du tænker, der kan være kandidat?

Der er lidt arbejde for dig, dels vil vi gerne have at du besvare nogle spørgsmål om rosen og at du også fotograferer rosen. Du kan se her, hvad vi gerne vil have svar på, og hvad vi gerne vil have fotos af:

OPLYSNINGER PÅ SKRIFT OM ROSEN:

1.Rosens navn og alder:
1.1 Hvad bliver rosen kaldt, hvis den bliver kaldt noget?
1.2 Hvor gammel er rosen mon?

2. Lokalitet, ejerskab:
2.1 Hvor står rosen, adresse (eller sted, hvis den står et andet mere udefinerligt sted – kunne være i et markhegn, en skov, en park, en kirkegård mm)?:
2.2 Ved du om  rosen har stået på lokaliteten altid?
Hvis nej, hvor har den så stået, hvis det er kendt (gerne adresse eller sted):
2.3 Hvem ejer rosen:
Mobilnummer/mail til ejer, hvis vi må kontakte:

3. Rosens karakter:
3.1 Hvilken vækstform er rosen (busk eller klatrerose mm.)
3.2 Ca. størrelse (bredde x højde)?

4. Rosens stand:
4.1 I hvilken stand er rosen (ser robust ud, er noget svag eller hvad den nu kan beskrives som)?
*Selvom standen måske ikke er helt god, kan rosen godt have interesse, den kan jo stå på et dårligt sted og ikke været passet i mangfoldige år.

5. Andet du synes, der skal  bemærkes om rosen, herunder rosens historie, sådan som du kender den:

Nyt fra arbejdsgruppen for: Projekt Kulturarvsroser i Danmark

Introduktion & skitse for en mulig kommende national dansk samling af kulturarvsroser.

Samlingen ønskes skabt i et samarbejde mellem rosenvenner-fagfolk- forskningsmiljøer – kulturinstitutioner og (måske) staten.

Projektet, der kun er i sin vorden, er startet af foreningen Roser i Danmark efter inspiration fra et lignende svensk projekt beskrevet f.eks. i den svenske bog ”Rosarvet i Nationella genbanken”, og bl.a. introduceret på Nordisk Rosenweekend i Kalmar i Sverige, sommeren 2023. Nogle af deltagerne her tog efter arrangementet i Kalmar til Alnarp ved Malmø, hvor den svenske hovedsamling af kulturarvsroser befinder sig i det svenske landbrugsuniversitets varetægt.

Det svenske plante-bevaringsprojekt:
Det svenske plantebevaringsprojekt, herunder rosenarvsprojektet, blev igangsat med en finanslovsbevilling i starten af 00’erne og indsamlingen af roser blev afsluttet omkring 2020. Projektet er en del af det svenske såkaldte POM-projekt – Programmet for dyrket mangfoldighed – hvis formål bl.a.  er at sikre bevarelse af historiske kulturplanter – både fødeproduktions- og prydplanter, så de er tilgængelige for fremtidige forædlingsprojekter.

Det svenske arbejde med rosenprojektet, viser, at det kan have stor værdi, at løfte bevarelsesarbejdet. Det giver mulighed for en nøjere vurdering af, hvilke roser der skal bevares gennem fastsættelse af kriterier for, hvilke kvaliteter en rose skal besidde, for at det giver mening at bevare den: Betragtninger om plantens egenskaber (herkomst, genetik, robusthed i miljøet, etc.) eller dens kulturhistorie eller begge dele.

Arbejdet har medført, at der er indsamlet masser af roser fra private og offentlige anlæg, sammen med lokale fortællinger om disse roser, der derved direkte knyttes til den kulturhistorie, der ofte rækker langt tilbage i historien og giver indblik i slægts- og havebrugshistorie – derved bliver rosen et levende kulturminde, en del af den samlede kulturarv.

En konklusion i det svenske arbejde er, at selvom bevarelsesarbejdet løftes ind i en forskningsmæssig sammenhæng, er det vigtigt, at de spillere, der eksisterer som de primære med private samlinger, frivillige, foreninger mm. fortsat samarbejder. Den mulighed har svenskerne gjort stærk ved, at hovedsamlingen er placeret i en forskningsmæssig sammenhæng i Alnarp, medens en række samlinger, botaniske haver, museer og andre har modtaget kopier af et udvalg af samlingens roser. Faktisk er roserne spredt på 21 lokaliteter. Det sikrer, at befolkningen kan få dele af rosensamlingen at se i lokale samlinger.  Samlingen under landbrugsuniversitetets vinger er ikke offentlig tilgængelig, men enhver kan i princippet bede om materiale fra samlingen, f.eks. med henblik på opformering og salg.

Side 2

Fig. 1. Det svenske plantebevaringsprojekt, herunder rosenarvsprojekt, blev igangsat med en finanslovsbevilling i starten af 00’erne. Projektets formål er bl.a.  at sikre bevarelse af historiske kulturplanter – både fødeproduktions- og prydplanter, så de er tilgængelige for fremtidige forædlingsprojekter.
Fig. 2. Resultaterne fra det svenske POM projekt er offentliggjort i en række rapporter. I 2021 udgav Lars-Åke Gustavsson og Henrik Molin rapporten ”Rosenarvet i Nationella genbanken”. En bog på 623 sider.
Fig. 3. Billede fra den nationale genbank ved landbrugsuniversitetet i Alnap, Sverige. Roserne står på en mark, som ikke er tilgængelig for offentligheden. Roserne er plantet med stor afstand for at forhindre utilsigtet sammenblanding af de enkelte sorter.
26. april, 2024

Genbank for roser fra fortiden og for fremtiden

Den svenske botaniker Lars-Åke Gustavsson er leder af et bemærkelsesværdigt projekt med at identificere og beskytte sit lands sjældne planter. Som hovedtaler på næste års WFRS European conference fortæller han sammen med Martin Stott historien om projektet og dets rosenopdagelser.

Af Lars-Åke Gustavsson og Martin Stott.
Artiklen blev bragt i BAON, november 2023

Sveriges klima stiller specifikke krav til dets dyrkede planter, der skal være hårdføre for at overleve de kolde vintre og korte, ofte kølige, somre. De arter og sorter, der har tilpasset sig bedst til denne udfordrende omgivelse, er generelt resultatet af en lang periode med dyrkning og udvælgelse. De har vist deres udholdenhed ved at være modstandsdygtige over for skadedyr og lette at dyrke – værdifulde egenskaber i et skiftende klima.

I 1998 anerkendte den svenske regering behovet for at sikre langvarig overlevelse og bæredygtig anvendelse af denne værdifulde dyrkede plantearv. Den bemyndigede Landbrugsstyrelsen og en række partnere, herunder akademikere, botaniske haver og dyrkerorganisationer, til at udvikle Programmet for Mangfoldighed af Dyrkede Planter – forkortet POM.

Sveriges Landbrugsuniversitet i Alnarp – lige nord for Malmö – har været ansvarlig for at koordinere POM’s forskellige aktiviteter siden 2000. Dets arbejde har fokuseret på flere klassifikationer af planter: løg og knolde; frugter og bær; stauder; træer og buske; grøntsager, potteplanter og roser. Det har forsøgt at oprette en svensk national genbank for disse planter.

For at blive inkluderet skulle planter opfylde et eller to kriterier – at være af svensk oprindelse, uafhængig af alder, eller at være af udenlandsk oprindelse, men med en lang dyrkningshistorie tilbage før 1950. POM’s rosen-program begyndte i 2005 med forskning i den botaniske og havebrugslitteratur.

En nøglefigur i svensk rosehistorie er Olof Rudbeck den Ældre (1630-1702). Som universalgeni opdagede Rudbeck lymfesystemet. Han skabte også en omfattende botanisk have i Uppsala, hvor han dyrkede mindst 25 forskellige roser mellem 1658 og sin død i 1702. Disse inkluderede ‘Alba Maxima’, Rosa canina, Rosa foetida, Rosa hemisphaerica, Rosa mundi og Rosa villosa, også kendt som “æblerosen” på grund af dens runde, mørke bær.

Rudbeck skrev Campus Elysii, en flora med standardiserede navngivning og klare illustrationer, der kunne bruges til at identificere planter. I 1702 oplevede han en forfærdelig katastrofe, da hans mesterværk blev ødelagt i den store brand i Uppsala, lige før det skulle trykkes. Et værk, der havde taget ham 25 år at fuldføre og involverede hele hans familie, blev ødelagt på få timer. Mirakuløst kunne dog elleve bind med håndfarvede planteskitser reddes. Disse kaldes Blomboken (“Blomsterbøgerne”). Sammen med plantelister fra Rudbecks botaniske have repræsenterer de ældste og mest detaljerede beskrivelser af dyrkede roser i Sverige.

Side 2

Uppsala var naturligvis også senere hjemsted for Carl Linnaeus, der formaliserede den binomiale nomenklatur – det moderne system for plantetaxonomi. Faktisk var Rudbeck mentor for Linnaeus, der navngav den nordamerikanske plante ‘Rudbeckia Hirta’ til hans ære.

Før Linnaeus blev planter identificeret af en beskrivende frase, ofte med flere ord. Der var lille konsistens i plantenavngivningen fra botaniker til botaniker. Således kaldte Caspard Bauhin, der skrev i 1623, Rosa canina ‘Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato’. Rudbecks navn var ‘Rosa alba sylvestris’. Kultivarnavne som ‘Old Blush’ begyndte først at blive brugt i begyndelsen af det 19. århundrede.

Andre værdifulde informationskilder inkluderede florabøger og herbarieark. I Sverige er der flere betydningsfulde herbarier, primært ved de ældste universiteter, som POM har undersøgt.

Der er gennemført nordiske DNA-studier på materiale fra alle nordiske lande, og POM vil uddybe DNA-metoderne sammen med vores norske kolleger. Forskellige DNA-metoder vil blive brugt og testet med det formål at søge klare sammenhænge mellem indsamlede sorter og grupper. 

Foto fra venstre: Rolf Engström (Sverige), Unni Dahl Grue (Norge), Eva Wike (Norge), og Henrik Norin (Sverige) under vurdering af roser fra de norske og svenske forsøgsfelter.
Foto: Lars-Åke Gustavsson

Måske den vigtigste historiske referencekilde var gamle planteskolekataloger. Forskeren Irene Nettelbrants har hjulpet POM med at opbygge en database med mere end 60.000 roser fra disse kataloger og anden litteratur. Disse illustrerer stigningen og faldet i popularitet for forskellige kultivarer over tid.

Mellem 1860 og 1890 var Gallicas f.eks. enormt populære i Sverige. Ved 1960 kunne man ikke købe en enkelt Gallica i landet. De blev genindført i 1970’erne, og i dag sælges mindst 56 i svenske planteskoler. De har måske ikke været solgt i lang tid, men Gallicas blev dyrket – 45 af dem er nu i genbanken.

28. marts, 2024

Præsentation af Catarina Lunds have i Hagbyhamn 2023

Tekst og foto: Catarina Lund

Vores have ligger ved vores sommerhus i Hagbyhamn, to mil syd for Kalmar ved kysten. Sommerhuset er en gammel bryggers, som vi har udvidet, og haven begyndte vi at udvikle i 2010. Grunden ligger med en åben sydlig beliggenhed i det sydlige Møres landbrugslandskab.

Ved planlægningen af haven har vi brugt en “omvendt” planlægningsmetode ved at anlægge bedene i de mellemrum, der opstår mellem andre områder som stier og siddepladser.

Havens fokus er primært på enkeltblomstrende gamle roser sammen med passende stauder som for eksempel påskeliljer, akelejer, iris, pæoner, riddersporer, fingerbøl og liljer, men vi har også nogle få remonterende roser samt noisette- og teroser. Teroserne dyrkes i potter og overvintrer i huset. I alt har vi mellem 150 og 200 sorter roser, herunder en del POM-roser og andre lokale fundne roser, såsom ‘Linnés Hammarby’, som har en lokalitet i nærheden af vores grund.

Vi har en særlig interesse for teroser og har taget os af POM-roserne ‘Anna-Sofia’ og ‘Mina’ med henblik på at bevare og sprede disse roser.

På grunden findes en stor busk med den fyldte kanelrose, som viste sig at tilhøre klonen ‘Hångers källa’. Den vokser under eg og birke uden nogen form for pleje udover at vi sørger for, at den ikke spreder sig for meget.

Vi har et par arvede roser. Den ene er ‘Blomsterhult’, og den anden er ‘Onkel Carl’, som oprindeligt stammer fra min farmors have i Sörmland og min mormors mors have i København, henholdsvis.

Vi er lidt duftnørder og vælger ofte roser ud fra, hvordan de dufter, men også deres udtryk og følelse er vigtige. Vi værdsætter især udseendet på roser fra tiden omkring forrige århundredeskifte. Målet er at beklæde huset og haven med roser og samtidig bevare den vilde følelse med en eng, der fører ind i haven, og kontakten med det åbne landskab.

Vi værner om den biologiske mangfoldighed, så derfor har vi en eng i stedet for en klippet græsplæne og et vildt område med træer og buske. Vi har firben på grunden og bevarer sanddynger specielt til deres overvintring og æglægning.

Velkommen til vores have i Hagbyhamn.

‘Rose de Resht’ forrest, bagerst ‘Mme Alfred Carriere’
I forgrunden ‘Louis XIV’. I baggrunden fra venstre ’Francois Foucard’, ’May Queen’ og ’Mme Alfred Carrière’.
Til venstre på væggen er det ’Alberic Barbier’ bagerst ‘Reve d’OR’ og forrest ‘Strömsro’,’Great Western’, ‘Yolande de Aragon’ og Selma Dahlberg’

Originalartiklen stod i Svenska Rosensälskapets
Rosenbladet nr 2. 2023

Identifikation af roser i Kristianopel

Tekst og foto: Catarina Lund

I juni 2021 modtog vi i Sydostrosen en henvendelse fra Jämjö Trädgårdsförening om, hvorvidt vi kunne hjælpe med at identificere roserne i Kristianopel i Blekinge, som er et populært turistmål, kendt for sine roser, og hvor besøgende ofte spørger efter rosernes navne.

Den 9. juli 2021 påbegyndte nogle af os fra Sydostrosen og Jämjö Trädgårdsförening arbejdet med at identificere roserne langs Storgatan og i nogle tilgængelige haver. Identifikationsarbejdet fortsatte derefter i 2022, hvor medlemmerne af Sydostrosen blev inviteret til en rosenvandring, hvor vi hjalp hinanden med identifikationen. Efter en del efterarbejde og research blev 120 ud af cirka 150 roser identificeret. De 120 identificerede roser bestod af cirka 70 forskellige sorter. De fleste af roserne i Kristianopel er moderne roser fra det 20. århundrede, men der er også nogle ældre roser.
Billeder og information om roserne blev samlet i et dokument, som sammen med et kort kan bruges til rosvandringer. Arbejdet førte derefter til, at Jämjö Trädgårdsförening søgte og fik penge (fra blandt andet EU’s regionale udviklingsstøtte), og navneskilte til roserne kunne bestilles. Denne sommer er skiltene på plads lige i tide til den Nordiske Rosenweekend.
Tag med på en vandring langs bygaden med nogle stop, vi begynder ved havnepladsen. Ved havnepladsen vokser Rosa Rubiginosa og ‘Rose de Rescht’, og foran butikken “Sköna Ting” finder man blandt andet en ‘Alchymist’.
Går man derefter mod nord ad Storgatan, finder man ‘Balsgårds Balder’ og ‘Jacques Cartier’ på højre side. Ved porten ind til “Sköna Tings” gårdsplads mødes man af en pragtfuld ‘Venusta Pendula’, og inde i gården er der flere roser, blandt andet ‘Ghislaine de Féligonde’, ‘Celestial’, ‘Mme Hardy’ og ‘Blush Rambler’.
Hvis vi fortsætter langs Storgatan, er der forskellige te-hybrider som ‘Queen Elisabeth’ og ‘Ingrid Bergman’, men også flere andre moderne roser.
Derefter laver vi en afstikker ind til “Café Nyfiket”, en caféhave med mange roser. Ved indgangen vokser ‘Smarty’ og ‘Blaze of Glory’, og inde i gården finder man blandt andet ‘Smarty’, Moderne buskrose, G. Peter Ilsink 1977, Holland. ‘Mme A. Meilland’, Te-hybrid, Francis Meilland 1935, Frankrig. ‘Carl Nielsen’, ‘Tivoli 150’, ‘Buff Beauty’, ‘Great Western’ og ‘Rosa Mundi’.
Hvis vi så går videre langs bygaden, finder vi flere moderne roser som f.eks. ‘Augusta Luise’, ‘Nostalgie’ og ‘Sommerwind’. Derefter besøger vi en kunstnerhave, hvor der vokser fine eksemplarer af ‘Westerland’, ‘Mme A. Meilland’ og ‘Albertine’. På kroens gavl vokser ‘Starkodder’, og inde i gården ‘Brenda Colvin’. Vi fortsætter derefter langs Storgatan og møder blandt andet nogle pragtfulde eksemplarer af ‘Agatha’, ‘Flammentanz’ og ‘Paul´s Scarlet Climber’.
Nu er vi fremme ved haven, som tidligere var en besøgshave, nemlig Rosengården i Kristianopel. Haven er ikke længere åben for offentligheden, men det er stadig muligt at nyde roser langs hegnet som f.eks. ‘Gärtnerfreude’ og ‘Veilchenblau’.

’Paul´s Scarlet Climber’, Storblomstret klatrerose, William Paul and son 1915, Storbritannien.
‘Mme A. Meilland’, Tehybrid, Francis Meilland 1935, Frankrig
’Venusta Pendula’, Arvensis, Ukendt forædler før 1873.
’Smarty’, Moderne buskrose, G. Peter Ilsink 1977, Holland.
‘Agatha’
’Alchymist’, Storblomstret klatrerose, Reimer Kordes 1956,
Tyskland.
‘Great Western’

Originalartiklen stod i Svenska Rosensälskapets
Rosenbladet nr 2. 2023

The Rose Times, vinter 2024

Forsiderosen er denne gang ‘Meteor®’
‘Meteor®’ er Årets Rose i 2024. En floribunda udviklet af Thomas Proll fra Kordes Rosen i Tyskland.
‘Meteor®’ beskrives som en gul blanding, men jeg synes, den er mere end det! Den ild-orange glød, en let duft og den sundhed som Kordes roser altid har, vil gøre denne til en populær haverose. Den vokser til omkring 70 cm. Med det distinkte mørkegrønne løv som Kordes roser har, vil denne rose med sikkerhed blive brugt overalt i bede, og endda i potter.
Foto: Roses UK og Whartons Roses.

Ray Martin fra sekretariatet byder her velkommen til vinter udgaven af The Rose Times.
Den 1. marts er det officielt meteorologiske forår og det er tid til at se frem til roseernes blomsterflor i haverne, men selv om det var vinter så havde vi mange aktiviteter.
Vores Winter Zoom Talks – “Mød eksperterne” – var meget populære blandt medlemmerne.
“Alt om roseavl”, som Daniel Myhill, formand for Breeders Group var vært for, tiltrak et godt publikum på over 70 medlemmer. Mens vi så på, forsøgte forskellige eksperter at hjælpe med at opklare mysterierne omkring rosenavl ….

De følgende Zoom talks blev ledet med sikker hånd af multitalentet Martin Stott med 90 deltagere.

Se det hele i denne fyldige udgave af the Rose Times, som altid byder på interessante artikler som “THE MAGIC OF MOTTISFONT”

Og  “Dave Kenny goes Behind the Greenhouse Door”:
Exploring the greenhouses and trial fields of two of Germany’s most famous and much-loved rose breeding companies.

God fornøjelse og se det hele her

‘Meteor®’
ARD testmark hos Kordes
Snitrose hos Tantau
Mottisfont