12. oktober, 2021

Info til medlemmer

Kære medlemmer

Det er desværre igen blevet nødvendigt, at informere jer om den verserende sag i Det Danske Rosenselskab.

Indkaldelse til generalforsamling lørdag d. 31. oktober via et udsendt nyhedsbrev lørdag den 25. september, er ikke udsendt i overensstemmelse med det indgåede forlig, ligesom den er udsendt uden vores vidende.

Da den ikke er indkaldt i overensstemmelse med det indgåede forlig, har den ingen gyldighed i forhold til Det Danske Rosenselskab.

Det er ærgerligt, da parternes advokater efter vores opfattelse var tæt på en løsning.

Vi forsøger, gennem vores advokat, endnu en gang at finde en løsning, og har igen opfordret Jens Dejgaard og Co. til at tage plads ved forhandlingsbordet i forsøget på at nå hinanden og få sat endeligt punktum i denne sag.

Desuden har næstformand Lise Færch, Kasserer Margrethe Franck og kredsledere for de store rosenkredse med fl.  ikke modtaget nyhedsbrevet med indkaldelse til 31. oktober.

Med venlig hilsen

Lise Færch, Margrethe Franck, Torben Sander og Inger Schierning