26. april, 2024

Genbank for roser fra fortiden og for fremtiden

Den svenske botaniker Lars-Åke Gustavsson er leder af et bemærkelsesværdigt projekt med at identificere og beskytte sit lands sjældne planter. Som hovedtaler på næste års WFRS European conference fortæller han sammen med Martin Stott historien om projektet og dets rosenopdagelser.

Af Lars-Åke Gustavsson og Martin Stott.
Artiklen blev bragt i BAON, november 2023

Sveriges klima stiller specifikke krav til dets dyrkede planter, der skal være hårdføre for at overleve de kolde vintre og korte, ofte kølige, somre. De arter og sorter, der har tilpasset sig bedst til denne udfordrende omgivelse, er generelt resultatet af en lang periode med dyrkning og udvælgelse. De har vist deres udholdenhed ved at være modstandsdygtige over for skadedyr og lette at dyrke – værdifulde egenskaber i et skiftende klima.

I 1998 anerkendte den svenske regering behovet for at sikre langvarig overlevelse og bæredygtig anvendelse af denne værdifulde dyrkede plantearv. Den bemyndigede Landbrugsstyrelsen og en række partnere, herunder akademikere, botaniske haver og dyrkerorganisationer, til at udvikle Programmet for Mangfoldighed af Dyrkede Planter – forkortet POM.

Sveriges Landbrugsuniversitet i Alnarp – lige nord for Malmö – har været ansvarlig for at koordinere POM’s forskellige aktiviteter siden 2000. Dets arbejde har fokuseret på flere klassifikationer af planter: løg og knolde; frugter og bær; stauder; træer og buske; grøntsager, potteplanter og roser. Det har forsøgt at oprette en svensk national genbank for disse planter.

For at blive inkluderet skulle planter opfylde et eller to kriterier – at være af svensk oprindelse, uafhængig af alder, eller at være af udenlandsk oprindelse, men med en lang dyrkningshistorie tilbage før 1950. POM’s rosen-program begyndte i 2005 med forskning i den botaniske og havebrugslitteratur.

En nøglefigur i svensk rosehistorie er Olof Rudbeck den Ældre (1630-1702). Som universalgeni opdagede Rudbeck lymfesystemet. Han skabte også en omfattende botanisk have i Uppsala, hvor han dyrkede mindst 25 forskellige roser mellem 1658 og sin død i 1702. Disse inkluderede ‘Alba Maxima’, Rosa canina, Rosa foetida, Rosa hemisphaerica, Rosa mundi og Rosa villosa, også kendt som “æblerosen” på grund af dens runde, mørke bær.

Rudbeck skrev Campus Elysii, en flora med standardiserede navngivning og klare illustrationer, der kunne bruges til at identificere planter. I 1702 oplevede han en forfærdelig katastrofe, da hans mesterværk blev ødelagt i den store brand i Uppsala, lige før det skulle trykkes. Et værk, der havde taget ham 25 år at fuldføre og involverede hele hans familie, blev ødelagt på få timer. Mirakuløst kunne dog elleve bind med håndfarvede planteskitser reddes. Disse kaldes Blomboken (“Blomsterbøgerne”). Sammen med plantelister fra Rudbecks botaniske have repræsenterer de ældste og mest detaljerede beskrivelser af dyrkede roser i Sverige.

Side 2

Uppsala var naturligvis også senere hjemsted for Carl Linnaeus, der formaliserede den binomiale nomenklatur – det moderne system for plantetaxonomi. Faktisk var Rudbeck mentor for Linnaeus, der navngav den nordamerikanske plante ‘Rudbeckia Hirta’ til hans ære.

Før Linnaeus blev planter identificeret af en beskrivende frase, ofte med flere ord. Der var lille konsistens i plantenavngivningen fra botaniker til botaniker. Således kaldte Caspard Bauhin, der skrev i 1623, Rosa canina ‘Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato’. Rudbecks navn var ‘Rosa alba sylvestris’. Kultivarnavne som ‘Old Blush’ begyndte først at blive brugt i begyndelsen af det 19. århundrede.

Andre værdifulde informationskilder inkluderede florabøger og herbarieark. I Sverige er der flere betydningsfulde herbarier, primært ved de ældste universiteter, som POM har undersøgt.

Der er gennemført nordiske DNA-studier på materiale fra alle nordiske lande, og POM vil uddybe DNA-metoderne sammen med vores norske kolleger. Forskellige DNA-metoder vil blive brugt og testet med det formål at søge klare sammenhænge mellem indsamlede sorter og grupper. 

Foto fra venstre: Rolf Engström (Sverige), Unni Dahl Grue (Norge), Eva Wike (Norge), og Henrik Norin (Sverige) under vurdering af roser fra de norske og svenske forsøgsfelter.
Foto: Lars-Åke Gustavsson

Måske den vigtigste historiske referencekilde var gamle planteskolekataloger. Forskeren Irene Nettelbrants har hjulpet POM med at opbygge en database med mere end 60.000 roser fra disse kataloger og anden litteratur. Disse illustrerer stigningen og faldet i popularitet for forskellige kultivarer over tid.

Mellem 1860 og 1890 var Gallicas f.eks. enormt populære i Sverige. Ved 1960 kunne man ikke købe en enkelt Gallica i landet. De blev genindført i 1970’erne, og i dag sælges mindst 56 i svenske planteskoler. De har måske ikke været solgt i lang tid, men Gallicas blev dyrket – 45 af dem er nu i genbanken.

Præsentation af Catarina Lunds have i Hagbyhamn 2023

Tekst og foto: Catarina Lund Vores have ligger ved vores sommerhus i Hagbyhamn, to mil syd for Kalmar ved kysten. Sommerhuset er en gammel bryggers, som vi har udvidet, og haven begyndte vi at udvikle i 2010. Grunden ligger med en åben sydlig beliggenhed i det sydlige Møres landbrugslandskab. Ved planlægningen af haven har vi
Læs mere

Identifikation af roser i Kristianopel

Tekst og foto: Catarina Lund I juni 2021 modtog vi i Sydostrosen en henvendelse fra Jämjö Trädgårdsförening om, hvorvidt vi kunne hjælpe med at identificere roserne i Kristianopel i Blekinge, som er et populært turistmål, kendt for sine roser, og hvor besøgende ofte spørger efter rosernes navne. Den 9. juli 2021 påbegyndte nogle af os
Læs mere

Årets roser i Norden 2024

Siden 2009 har de tilknyttede foreninger i Nordisk Rosenselskab delt og publiceret deres valg af Årets Rose i deres medlemsblade og hjemmesider. Nordisk Rosenselskab er en paraplyorganisation for de nordiske rosenforeninger i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Siden 1973 har de samarbejdet om at udbrede interessen og kendskabet til rosendyrkning i Norden.Valget af Årets
Læs mere

The 16th International Heritage Rose & Regional Convention 2024

The Swedish Rose Society is very proud to host a rose experience in the shimmer of the famous Nordic light. In the month of July, the roses are at their most beautiful peak in the Nordic countries and the line between day and night is barely visible. A welcoming message from Svein-Oddvar OsenPresident of The
Læs mere

Nordisk Rosenweekend 2023

Velkommen til Nordisk rosenweekend i Kalmar 30. juni–2. juli 2023 samt fejring af Nordisk Rosenselskabs 50 års jubilæum! Kære venner! Sydostrosen er sammen med Svenska Rosensellskapet vært for Nordisk Rosenweekend i Kalmar. Byen hvor Olof den Hellige i 1023 oprettede sin flåde, og der hvor “Sveriges nøgle”, Kalmar slot, kom til at spille en rolle
Læs mere

Årets roser i Norden 2023

Siden 2009 har de tilknyttede foreninger i Nordisk Rosenselskab delt og publiceret deres valg af Årets Rose i deres medlemsblade og hjemmesider. Nordisk Rosenselskab er en paraplyorganisation for de nordiske rosenforeninger i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Siden 1973 har de samarbejdet om at udbrede interessen og kendskabet til rosendyrkning i Norden.Hvert andet år
Læs mere

Nordisk Rosenweekend

Kalmar 30. juni til 2. juli 2023 Nordisk Rosenselskab 50 år Sydöstrosen er sammen med Svensk Rosenselskab vært for Nordisk Rosenweekend i Kalmar. Byen, hvor Olof Helgenen i 1023 oprettede sin flåde, og hvor “Sveriges nøgle”, Kalmar slot, kom til at spille en rolle i Nordens fremtid. Byens unikke charme og ægte historie er kombineret
Læs mere

Årets roser i Norden 2022

Nu kan vi ikke vente længere med at afsløre valg af  ”Årets Rose” 2022 i de nordiske rosenforeninger som er medlem i Nordisk Rosenselskab (NRS). Valget af Årets Roser 2022 lå klar for en måned siden af hensyn til deadline på Nordisk Roseninformation (NRI). NRS er en paraplyorganisation for de nordiske rosenforeninger, som siden 1973
Læs mere

NYT !! fra Svensk og Nordisk Rosenselskab.

I anledning af at Kalmar Rosenhave indvies den 3. juli 2021 afholder SRS (Svensk Rosenselskab) et Webinar samme dag.  SRS arbejder med et virtuelt program for den 3. juli 2021. Dette skulle egentlig finde sted sammen med NRW (Nordisk Rosenweekend 2020), som blev udsat til 2021, og nu på grund af pandemien udsat til 2023.
Læs mere